Nemáte naištalovaný flash.

Nemáte naištalovaný flash.

Naše služby

Nemáte naištalovaný flash.

Profil firmy... Firma Elektromontáže,


je firmou dlhodobej tradície elektromontážnych prác.
Nosnou časťou nášho výrobného programu sú elektromontážne práce.

Firma vznikla odštiepením časti pracovníkov od Elektromontážnych závodov - Elektrosystémy
Bratislava. Naši pracovníci pracovali na mnohých stavbách bývalej ČSFR, napríklad: Slovnaft
Bratislava, Atómová elektráreň Dukovany, Tatra Bánovce n/B, Skloobal Nemšová,
Papierenský stroj Štúrovo, Považský cukrovar Trenčianska Teplá, Pivovar Topoľčany
a mnoho ďalších.V zahraničí v bývalej NDR, NSR, vo firme Siemens.

Okrem toho sme pracovali pre japonskú firmu CHISO na stavbe Slovnaft Bratislava.

Prevádzame kompletné elektromontážne práce NN do 1000 V a VN do 110 kV dodávateľským
spôsobom. Zabezpečujeme dodávky a montáž transformovní a rozvodní do 110 kV, napájacie
káblové a prevádzkové rozvody k technologickým zariadeniam, osvetlenie priemyselných
objektov, rekonštrukcie nn a VN sietí pre elektrické kúrenie.

Pri všetkých dodávkach zabezpečujeme meranie, ovládanie a signalizáciu, pred-komplexné
a komplexné skúšky, revízne správy.

Spolu s najlepšími výrobcami rozvádzačov a transformátorov dodávame kompletné
elektrozariadenia, poskytujeme dostatočnú záruku vysokej akosti a spoľahlivosti
našich výrobkov
.Elektromontáže, 956 03 Horné Štitáre 166
Tel.: 038/5388 230 Tel./Fax: 038/5388 248, e-mail: info@elektro-montaze-fulka.sk
Copyright © 2008 Elektromotáže
TOPlist